Du är här

Annika Ikkala-Västi

tf. HR-controller

HR-controller inom social- och hälsosektorn under tiden 1.2-31.12.2019.

bindningar, uppdaterad  19.11.2018
föredragande:
  Stadsstyrelsens allmänna sektion
  Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnd
näringsverksamhet utsedd av kommunen:  -
näringsverksamhet annat uppdrag:   -
förmögenhet:   -
övrig bindning:  -
bisyssla:  -

+358 40 481 3355