Du är här

Om Vasa

Marktäkt

För att ta stenmaterial, grus, sand, lera och matjord och transportera bort dem, lagra dem eller förädla dem behövs tillstånd enligt marktäktslagens 4 § (marktäktstillstånd).

I Vasa är det byggnads- och miljönämnden som behandlar marktäktstillstånden. Vid övervägandet av förutsättningarna för beviljandet av tillstånd tas hänsyn bl.a. till hur marktäkten påverkar landskapet och grundvattnet.

Ytterligare information om behandlingen av marktäktstillståndsansökningarna ger Ture Sjöberg, tfn 040 5056 618.

Tagande av marksubstanser för husbehov

Enligt marktäktslagens 4 § 2 moment behövs inte marktäktstillstånd om man på egen mark tar marksubstanser för husbehov, t.ex. för boende eller jord- och skogsbruk. Dock får totalt högst 500 fast kubikmeter tas på egen mark.