Du är här

30.1.2018 - 10:22

Ansökan om sommarjobb inom Vasa stad börjar 1.2.2018

Heidi Kangasluoma ja Johanna Känsäkoski
Vasa stads sommarjobb kan sökas på webben under hela februari. Många intressanta arbetsuppgifter erbjuds.

Stadens sommarjobb är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men är under 25 år när sommarjobbet inleds.

Nytt för år 2018 är att det för unga kommer tre olika ansökningsprocesser. 16-24 åringarna söker genom en ansökningsprocess. Därtill finns en ansökningsprocess för 14-16 åringar och en för 16-24 åriga ungdomar med funktionsnedsättningar och specialunga. Målet är att genom separata ansökningsprocesser hitta precis det lämpliga sommarjobbet för så många unga som möjligt.

Att sökas finns nästan 70 intressanta arbetsuppgifter och sammanlagt finns dryga 400 platser. Nästan alla stadens resultatområden anställer sommarjobbare i sommar. Platser som finns att ansökas är t.ex. uteledsagare inom hem- och anstaltsvården eller i boendeenheterna för personer med utvecklingsstörningar, lägerbiträden, idrottshandledare, museiguider, lantmäteripraktiskanter, it-stödpersoner, arkivbiträden, tillgänglighetskartläggare, juristpraktikanter eller sommarredaktörer i sociala media.

Sommarjobbsplatserna år 2018 finns att ansökas under tiden 1-28.2.2018 på adressen www.kuntarekry.fi.  Besluten om vem som har fått sommarjobb fattas t.o.m. 23.3. De som lämnat sin e-postadress och som inte har blivit valda meddelas om beslutet per e-post före mitten av april.
 

Även sommarjobbssedlar i utdelning

 

En ung person har möjligheten att tillsammans med ett företag eller en förening ansöka om en sommarjobbssedel t.o.m. 30.4. Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedlar är minst 2 veckor under tiden 1.5 – 30.9.2018.

Sedeln kan ansökas genom en elektronisk blankett under tiden 1.2–30.4.2018 i Vasa stads elektroniska tjänster https://asiointi.vaasa.fi/. Det lönas sig att vara snabb, eftersom de 70 första företagen/föreningarna får sommarjobbssedeln.

 

www.vaasa.fi/sv/sommarjobb

Senaste