Du är här

16.5.2017 - 10:28

Avtalet om genomförande av Wasa Station godkändes av stadsfullmäktige

Wasa station ilmakuva Arosuo
Stadsfullmäktige godkände 15.5.2017 avtalet om genomförande av Wasa Station. Nu följer detaljerad planering. Wasa Station, som ska byggas i stadens centrum, är en betydande attraktionsfaktor för Vasa och stadens tillväxt.

– Det här är ett viktigt steg framåt i projektet, berättar direktören för Vasa stads tekniska sektor Markku Järvelä.

I och med beslutet kan den detaljerade planeringen starta. Det snabba framskridandet syftar till att göra det möjligt för Lemminkäinen att ansöka om bygglov hösten 2017. Målet är att Wasa Station ska stå klar år 2021.

I enlighet med fullmäktiges beslut söker staden aktivt externa aktörer och samarbetsparter för förverkligande och finansiering av evenemangscentret. – Vi söker aktivt aktörer som representerar olika branscher, berättar Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Enligt Knookala kommer undersökningen av de kommersiella och ekonomiska förutsättningarna för förverkligande att fördjupas. Vid beredningen har stadens ekonomiska situation i dess helhet beaktats.

I den helhet som kvarteret Wasa Station består av är staden delaktig i evenemangscentrets musik- och kongresshus samt multifunktionslokalen. Multifunktionslokalen kommer att användas bl.a. för bollsporter och annan idrott samt mässor och olika evenemang.

Betydelsefull för Vasas dragningskraft och näringslivets utveckling

Wasa Station, som ska byggas i stadens centrum, är en betydande attraktionsfaktor för Vasa och stadens tillväxt. Enligt Swecos utredning (2015) kommer Wasa Station att föra med sig en ökning i skatteinkomsterna på 1,5 miljoner euro per år för staden. Den indirekta nyttan uppskattas bli mångfaldig.

Enligt utredningen sysselsätter projektet i byggnadsskedet 2400 personer och i fortsättningen årligen 400 personer. Det är betydelsefullt för näringslivet, handeln, turismen och bostadsutbudet.

– Wasa Station bidrar till att göra servicen mångsidigare och till att olika evenemang arrangeras i Vasa, sammanfattar Knookala och Järvelä.

Genomförandeavtalet inklusive bilagor finns på fullmäktiges 15.5.2017 föredragningslista

Relaterade artiklar: 

Senaste