Du är här

10.5.2019 - 9:45

Avvikande trafikarrangemang vid Mellanvägens lättrafikled 15–16.5

Piirros johtoalueesta.
EPV Alueverkko Oy förbättrar elnätets driftssäkerhet genom att träd som äventyrar kraftledningen i Kilskiftet avlägsnas. Arbetet medför avvikande trafikregleringar på lättrafikleden vid Mellanvägen under tiden 15–16.5.

Mellanvägens lättrafikled stängs tillfälligt för trafik på avsnittet mellan Kapellbacksvägen och Uvgatan under tiden 15–16.5. De som rör sig på leden dirigeras till en omväg via Blåbärsvägen och Korpgatan. Det är också möjligt att lättrafikleden är stängd under en kortare tid.

Träd som äventyrar ledningarna avlägsnas vid 110 kV:s kraftledningarna på avsnittet Kilskiftet–Solbyn och Kilskiftet–Strömberg. Arbetet inleds 15.5.2019 och avsikten är att det ska vara klart före utgången av juni 2019. 

Avverkningen av trädbeståndet i randzonen och röjningen av ledningsområdet sköts av Eltel Networks Oy i samarbete med IRP-Raivaus Oy.

– Före arbetena är vi separat i kontakt med fastighetsägarna på området, ifall det på respektive fastighet finns trädbestånd som ska avlägsnas. Från tomt- och parkområden som underhålls för vi bort avverkningsresterna. Virket lämnas kvar på avverkningsplatsen så att markägaren har nytt av det, berättar Eltel Networks Oy:s servicechef Antti Laitinen.

Det är på EPV-Alueverkko Oy:s ansvar att hålla kraftledningarna fria från störningar och i sådant skick som elsäkerheten kräver. En viktig del av det här är regelbunden skötsel av trädbeståndet på ledningsområdet.

Bilagor:
Bild 1: Ritning av ledningsområdet
Bild 2. Karta, tillfälliga trafikarrangemang 15–16.5. (pdf) 

Senaste