Du är här

30.8.2016 - 10:41

De avgiftsfria perioderna utökas inom dagvården

KeinuvatLapset640x427KatjaLösönen
Inom småbarnsfostran i Vasa utökas familjernas möjligheter att utnyttja avgiftsfria perioder under skolornas lovtider. Förutom sommarlovet genomförs nu ett försök med avgiftsfrihet även under höst-, jul- och sportloven.

Inom Vasas småbarnsfostran har man sedan år 2003 följt en praxis, enligt vilken familjerna kan få två avgiftsfria månader, om barnet är borta från dagvården både juni och juli.

Avgiftsfriheten under lovtiderna har senare utvidgats att omfatta också halva augusti månad och i fjol som försök skolornas jullov.

Nu föreslås att avgiftsfriheten utvidgas ytterligare som ett försök i fråga om höslovet (17-21.10) och sportlovet (27.2-3.3) inom den grundläggande utbildningen.

Om barnet är borta från dagvården hela den ifrågavarande perioden, gottgörs ett visst antal dagar i dagvårdsavgiften. Ett skriftligt avtal görs alltid på förhand om saken.

De avgiftsfria perioderna är mycket populära

Den avgiftsfria sommarperioden har under årens lopp blivit mycket populär bland familjerna. I somras var det 1 728 barn som utnyttjade den här möjligheten. Under jullovet 2015 använde sig 2 420 barn av möjligheten till en avgiftsfri period.

Bakom det nu utvidgade försöket ligger föräldrarnas önskemål om att de avgiftsfria tiderna också skulle gälla andra lovtider än sommaren.

För de barn som behöver dagvård ordnas fortsättningsvis vård under loven i de enheter som hålls öppna i de olika områdena.

Ärendet avgörs av nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning vid mötet 8.9.

Relaterade artiklar: 

Senaste