Du är här

11.10.2017 - 11:06

Den 50-åriga vänortsförbindelsen mellan Vasa och Kiel firas på fredag med teater

Integratives Theater Kiel_foto Eike Heinen
I år har 50 år förflutit sedan vänortsförbindelsen mellan Vasa och Kiel ingicks. Kontakterna firas i Vasa fredag 13.10. med ett teaterbesök. Vasa gästas av teatergruppen Integratives Theater Kiel.

Föreställningen visas i bibliotekets Drama-sal fredag 13.10. kl. 19. Föreställningen framförs på tyska. Inträde är gratis.

Integratives Theater Kiel är en grupp som förnyas årligen och består av teaterkonstutövare både med och utan funktionsnedsättningar och för vilka ingenting utgör hinder. Det enda som krävs av deltagarna är en riktigt stor nyfikenhet. En viktig del i utvecklingsprocessen är att varje skådespelare bevarar sin unika personlighet. En viktig roll i verksamhetsprocessen har också assistenterna, som ger gruppen fysiskt stöd. Under varje teatersäsong förbereds ett nytt skådespel under ledning av en professionell regissör. Som ledare och regissör för gruppen fungerar Raija Ehlers.

Teaterkollaget ”Ja, den dagen, den 30:e februari” har producerats under teatersäsongen 2015 - 2016 och premiären var 18.6.2016. Skådespelarna utforskar vid improvisationsrepetitioner individuella teman, såsom möjligheterna att tackla åldersklass, samhällelig ställning, politisk åsikt och etnisk bakgrund samt normer och konflikter kring ämnet. Vad behöver människan? Vad är normalt? Rädsla? Önskan om kärlek? Djupt hat mot någon? Orubblig misstänksamhet som vanligaste tillstånd. Hur gammal ska människan få bli? Och vad händer, om det uppstår nya frågor till färdiga svar? Vad skulle vara mera än normalt?

Foto: Eike Heinen

Senaste