Du är här

15.3.2017 - 14:49

En ny adress Dammbrunnsvägen 4 i bruk inom social- och hälsosektorn

paaterveysaseman_alue.jpg
Vasa stads hälsovårdsservice samt flera av hem- och anstaltsvårdens verksamhetsenheter tar i bruk den nya adressen Dammbrunnsvägen 4, som berättar placeringen mer specifikt än tidigare. Den nya adressen tas i bruk i olika skeden.

- Den tidigare gatuadressen Smedsbyvägen 14-16 har omfattat ett mycket utbrett område, där flera olika organisationers verksamhet förekommer. Exempelvis varuleverantörerna har haft svårt att hitta fram, då navigatorerna hänvisar adressen Smedsbyvägen 14-16 till olika ställen, berättar överläkaren inom öppenhälsovården Leena Kettunen.

Det nya namnet Dammbrunnens tandklinik

I och med den nya gatuadressen får Huvudhälsostationens tandklinik ett nytt namn i form av Dammbrunnens tandklinik.

- I detta skede är det logiskt att ta i bruk det nya namnet Dammbrunnens tandklinik, eftersom Dammbrunnens hälsostation fungerar i den tidigare huvudhälsostationens utrymmen och även adressen byter till Dammbrunnsvägen, klarlägger tf. ledande övertandläkare Hanna Kangasmaa.

Följande av social- och hälsosektorns enheter får den nya adressen Dammbrunnsvägen 4

 • Dammbrunnens barnrådgivning (Roparnäs- och Brändöområdena)
 • Dammbrunnens hälsostation
 • Dammbrunnens tandklinik
 • Diabetesmottagningen
 • Enheten för hälsofrämjande
 • Ergoterapin
 • Fysioterapin
 • Hemsjukhuset
 • Klemetsöhemmet
 • Laboratorieenhet för Vasa centralsjukhus
 • Patientarkiv
 • Polikliniken för könssjukdomar (veneriska sjukdomar)
 • Röntgen
 • Seniorcentret (utdelningen av vårdmaterial, bedömningsenheten, SAS och socialarbete för seniorer, geriatriska polikliniken/minnespolikliniken, en del av idrottsservicen i Seniorcentret)
 • Skolläkarnas mottagning
 • Stadssjukhuset
 • Talterapin
 • Undervisningshälsocentralen

Senaste