Du är här

20.5.2019 - 11:03

Fåren åter på sommarjobb till Gamla Vasa

Lampaita niityllä
Vasa stads grönområdesenhet skaffade förra våren för första gången sommarfår som landskapsskötare till Gamla Vasa. Försöket utföll så väl att det skaffades får som sommarjobbare även det här året.

Fyra får inleder betet på 20.5.2019. Fåren betar på ängen mellan Västra Långgatan och Torggatan mittemot Gamla Vasa ruiner. De ekologiska och varsamma landskapsskötarna lämpar sig väl för ett område som är kulturhistoriskt och arkeologiskt värdefullt.  

─ Försöket fungerade bra förra året utan större problem. Speciellt många barn kom och beundrade fåren. Om det är möjligt så betar fåren litet längre in på hösten det här året, berättade stadens grönområdeshortonom Leila Roininen. 

Fåren blir väl omskötta. Man besöker fåren varje dag för att kontrollera att allt är bra, och de får samtidigt också färskt vatten. 

Arbetsro för fåren

Man får gå och titta på fåren, men man måste komma ihåg att de är på jobb och att därför ge dem arbetsro. Det finns kameraövervakning på området den här sommaren också. Nära fårinhägnaden ska man röra sig försiktigt. Man får inte gå in i inhägnaden och man får inte heller mata fåren. På så sätt säkerställs att fåren har det bra och att de hålls friska.

Reglerna kan kontrolleras på infoskyltar på betesområdet. Man kan också kontakta grönområdesenheten och t.ex. ge respons. 

Uppskattade sommarjobbare

Grönområdesenheten tar igen emot de speciella arbetskamraterna med glädje. 

─ Vi saknade fåren förra året, när de for tillbaka till fårfarmen på hösten för vintervistelse. Fåren blev också vana vid våra anställda som var och såg till dem, konstaterar Roininen. 

Inom grönområdessektorn önskar man att får kunde anlitas för sommarjobb också på andra områden. 
 

Senaste