Du är här

3.12.2018 - 10:08

Finlands självständighetsdag firas traditionsenligt i Vasa

Suomen lippu
Självständighetsdagen firas i Vasa torsdag 6.12 med traditionella festligheter. Dagens program börjar kl. 8, då ljus tänds på hjältegravarna. Under självständighetsdagens huvudfest utdelas bland annat Vasa stads kulturpriser.

Björneborgs brigads regionalbyrå i Österbotten ordnar högtidlig flagghissning vid Kaserntorgets traditionsmur kl. 9.

Traditionell tvåspråkig gudstjänst hålls i Trefaldighetskyrkan kl. 10. I Lillkyro kyrka hålls gudstjänst kl. 11 och i den deltar veteranernas brödrakör, reservister och scouter. Vid hjältegraven sker kransnedläggning och efter gudstjänsten ordnas kaffeservering och en högtidsstund i församlingshemmet.

Kransar läggs ned vid hjältegravarna och minnesmärket på Vasa begravningsplats kl. 11.30. I kransnedläggningen deltar Björneborgs brigads regionalbyrå i Österbotten, krigsveteranerna och krigsinvaliderna, Vasa stad, församlingarna i Vasa samt medborgarorganisationerna.

Vasa krigsveteranmuseum har öppet kl. 14–16 (Kyrkoesplanaden 22 A).

Huvudfesten under självständighetsdagen börjar i festsalen i Vasa stadshus kl. 15. På programmet står bland annat musik- och dansframträdanden samt tal. På festen utdelas även Vasa stads kulturpris och stipendiet Ung kulturutövare samt Vaasan Jaakoon Säätiös stipendier. Det är fritt inträde till festen.

Vasa universitets studentkår ordnar ett traditionellt fackeltåg som startar från Kaserntorget kl. 16.45 och kommer till Vasa torg kl. 17. På torget börjar kl. 17 en stämningsfull tillställning som Wasa Sångargille och Pohjan Miehet ordnar tillsammans med studentkårerna.

Relaterade artiklar: 

Senaste