Du är här

21.5.2018 - 10:20

Fritt inträde till Vasa stads museer torsdag 24.5

Grönlund-Nisunen
Hundratals fackmän och förtroendevalda inom museibranschen samlas i Vasa på de riksomfattande Museidagarna 23–25.5. För att fira detta bjuder Vasa stads museer på fritt inträde till museerna torsdag 24.5.

På Kuntsi museum för modern konst visas Grönlund-Nisunens Grey Area, vars installationer kombinerar rörelse, ljud och teknik.

Du hinner ännu bekanta dig med Tikanojas konsthems utställning Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt, som ger en mångsidig översikt över finländsk och europeisk konsthistoria. Utställningen är framme till 27.5.

På Österbottens museum visas fram till 27.5 utställningen Jägarna, som presenterar jägarrörelsens och jägarnas historia samt händelserna åren 1917-1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv. Utställningen har redan setts av nästan 12 000 besökare!

I Vasa konsthall visas Fotogalleri Ibis 20-årsjublieumsutställning Nick Brandt: On This Earth, A Shadow Falls Accross The Ravaged Land, som har producerats av Fotografiska i Stockholm. Utställningen består av imponerande, stora konstfotografier av Afrikas natur. Det är alltid fritt inträde till Vasa konsthall.

På torsdag har Kuntsi öppet kl. 11-17, Tikanojas konsthem kl. 10-17, Österbottens museum kl. 10-17 och Vasa konsthall kl. 11-17.

vaasa.fi/sv/utstallningar

Bild: Tommi Grönlunds och Petteri Nisunens utställning Grey Area, foto: Sonja Ahola

Relaterade artiklar: 

Senaste