Du är här

13.3.2019 - 9:48

Inget hot mot Onkilahden koulu

På tisdag 12.3 spreds i de sociala medierna ett hotmeddelande som gällde Onkilahden yhtenäiskoulu. Polisen har undersökt saken och konstaterat att det inte föreligger något konkret hot mot skolan eller eleverna. Det rör sig om ett gammalt meddelande som nu har börjat cirkulera på nytt. Information i ärendet har via Wilma sänts till skolans elever och vårdnadshavare tisdagen 12.3.

Polisinrättningen i Österbotten informerar 12.3.2019:

Från Onkilahden yhtenäiskoulu har man 12.3.2019 gjort en anmälan till polisen om ett meddelande som cirkulerat på sociala medier och som berör skolans fastighet på Berggatan 11 i Vasa. Budskapet i meddelandet innehåller ett hot som är riktat mot skolan. Ärendet undersöks som olaga hot.

Enligt uppgifter som kommit till polisen rör det sig om ett meddelande som skrivits på hösten ifjol och som nu på nytt börjat cirkulera i sociala medier.

Polisen bedömer att det för tillfället inte föreligger något konkret hot vare sig mot skolan eller eleverna.

Förutom meddelandet som cirkulerat i sociala medier har det också cirkulerat övriga rykten gällande skolan. Till polisen har det bland annat inkommit ett tips om att någon beväpnad med kniv rört sig i skolan. Enlig de uppgifter polisen fått från skolan stämmer inte dessa uppgifter.

Polisen har samarbetat med skolan i ärendet och detta arbete fortsätter. Några gripanden har inte gjorts av polisen. Polisen ger senare mer information i ärendet ifall det finns behov till detta.

Senaste

Kättely
24.5.2019
Ambassadörer från 24 olika länder med sina respektive besöker Vasa 28–29.5. Besöket är en stor ära för Vasa och betydelsefullt med tanke på bl.a. EnergyVaasas internationella företag och exporten...