Du är här

30.11.2018 - 13:49

Jordmassan som har pressats upp i Infjärden flyttas bort fr.o.m. 3.12

Förorenade jordmassor har pressats upp till ytan från botten av Infjärden i Vasa. De förorenade jordmassorna måste flyttas bort för att inte skada miljön. Vasa stad flyttar från och med 3.12.2018 bort massa i enlighet med en plan som har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Jordmassorna grävs bort med en grävmaskin med lång bom och förs med lastbil till avfallscentralen Stormossen Ab i Korsholm. Att föra bort massorna tar ungefär en vecka. Det område från vilket jordmassor förs bort anges med vägarbetsmärken vid Pohjolagatan men olägenheterna för trafiken uppskattas vara små.

– De egentliga grävningsarbetena görs utanför trafiklederna och borde inte medföra några olägenheter för trafiken, berättar byggnadschef Jan-Ove Ingo från Vasa stads kommunteknik. 

Avlägsnandet av de förorenade jordmassorna sköter entreprenör Sundström Ab. Avlägsnandet av jordmassorna övervakas på platsen utöver av arbetsledningen även av Kommunteknikens byggarbetsplatsövervakning och utomstående miljöteknisk övervakning.

Placeringen av massorna på Stormossen Ab har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Totalkostnaden för arbetet är ca 70 000 €. 

 

Meddelande 24.10.2018: Jord som har tryckts upp till ytan i Infjärden kommer att flyttas bort så snabbt som möjligt

 

Relaterade artiklar: 

Senaste