Du är här

31.8.2018 - 14:42

Kuula-institutets familjerabatt (syskonrabatt)

letka_musiikki_tanssi_lapset.jpg
Ansökan om familjerabatt (syskonrabatt) görs inom september.

Familjerabatten kan sökas via Vasa stads elektroniska tjänster:

Ansökan (familierabatt)

Syskonrabatten (=familjerabatt) gäller alla elever i Kuula-institutet (dock inte elever på öppna avdelningen) och beviljas framöver på basen av ansökan. Samma person kan vara elev i t.ex. barndans och i musiklekskolan och är härmed berättigad till rabatt för sig själv i det ena ämnet.

Om det inte är möjligt att använda sig av den elektroniska tjänsten, fås blanketter från kansliet och aulan.

 

Senaste