Du är här

12.4.2019 - 16:01

Målet med Vasa stads sparförslag är en balanserad ekonomi före slutet av år 2021

Ett förslag på de sparåtgärder som ska genomföras är på väg till stadsstyrelsen. Inom sektorerna och i ledningsgruppen har man fört allvarliga och även svåra diskussioner om vilka metoder som måste tillämpas för att få ekonomin i balans. Stadsstyrelsens sammanträde hålls 17.4.
Vasa stad har som mål att täcka underskottet inom de lagstadgade gränserna. Detta innebär att ekonomin måste fås i balans före slutet av år 2021. På sammanträdena har man fört allvarliga och även svåra diskussioner om vilka metoder det finns för att täcka underskottet.
 
- Stadens sektor- och resultatområdesdirektörer har arbetat hårt med sparförslagen. Inom resultatområdena har man verkligen gjort allt för att hitta sådana besparingar som inverkar så lite som möjligt på den service som invånarna får: barn, ungdomar, vuxna och äldre personer. Strävan är att göra personalbesparingar där det bara är möjligt, men vi måste även se till att personalen orkar, säger stadsdirektör Tomas Häyry.
 
Även stadens personal har uppmuntrats att fundera över hur man kunde göra det vardagliga arbetet mer effektivt och spara.
 
- Vi bär alla ansvar för att få ordning på ekonomin och det gemensamma målet är naturligtvis att servicen för invånarna ska förbli högklassig och hållas på en så bra nivå som möjligt. Var och en är bäst insatt i sitt eget arbete och ser därför även utvecklingsobjekten och sparpotentialen bäst.
 

Inga lätta förslag

- Vår uppgift är att för stadsstyrelsen framlägga sådana sparförslag som leder stadens ekonomi i rätt riktning. Det här är inga trevliga eller lätta saker för någon. Det har varit en allvarlig stämning på ledningsgruppens sammanträden den senaste tiden. Underskottet som ska täckas är så stort att det ohjälpligen kommer att inverka på den service som kunderna får, säger Häyry.

I praktiken kommer dock all den service som en kommun ska ge sina invånare att bibehållas i Vasa. Sparmålen gäller att minska på eller avstå från så kallad tilläggsservice. Ett exempel är verksamheten vid öppna daghem, som det nu föreslås nedskärningar i. Kommunerna erbjuder verksamhet vid öppna daghem om ekonomin tillåter det. Egentlig dagvård erbjuds naturligtvis även i fortsättning till alla barn som behöver det i Vasa.

- I sin helhet har vi försökt göra vårt bästa för att servicenivån ska ligga kvar på en tillräckligt bra nivå och besparingarna inte oskäligt riktas mot någon åldersgrupp. När man enbart tar en titt på exempelvis den grundläggande utbildningen, skulle det vara enkelt att konstatera att man inte kan spara mera där. Men detta skulle samtidigt innebära att besparingarna inom den grundläggande utbildningen skulle överföras och belasta exempelvis äldreomsorgen eller någon annan service, utöver deras egna besparingar. Eller om vi helt avstår från sparsummorna, hur får vi då ekonomin i skick? Det svåra är att man måste se på helheten. Det är våra tjänstemäns och politiska beslutsfattares uppgift, säger Häyry.

Från allvarlig stämning mot en ljus framtid

Trots att de närmaste åren är utmanande med tanke på ekonomin, siktar Vasas strategi målmedvetet mot en livskraftig framtid. I Vasa investerades det stort, liksom i andra dynamiska städer för tillfället. Ofta ställs stadens driftsekonomi och investeringar sida vid sida, och det frågas varför pengarna som reserverats för investeringar inte kan användas inom exempelvis småbarnspedagogiken. Investeringar finansieras dock även med lånade pengar, medan driftsekonomin måste gå runt med inkomster.
 
- Vi behöver modiga investeringar för att vi ska kunna utvecklas samt kvarstå som en livskraftig och  attraktiv stad. Nya företag och invånare för med sig skatteintäkter, med vilka vi kan upprätthålla en kvalitativ service för stadens alla invånare, ta hand om gator och lokaler samt sköta om invånarnas välmående och trivsel. Vårt mål är att skatteintäkterna i framtiden är större än utgifterna. På det här sättet tryggar vi en bra service och möjligheter till ett bra liv även i framtiden för Vasaborna, påminner Häyry.

Senaste