Du är här

3.12.2018 - 13:00

På grund av renoveringen av Styrelsegården flyttar centralförvaltningens service till tillfälliga lokaler 

Raastuvankatu 33
Vasa stads personalservice och stadsutveckling har flyttat till gemensamma tillfälliga lokaler på Rådhusgatan 33. Rekryteringen och social- och hälsosektorns samt småbarnspedagogikens vikarieförmedling betjänar fortsättningsvis på Vasaesplanaden 12 A.

Ekonomi- och ägarstyrningen flyttar till Rådhusgatan 33 i början av december. Stadsfullmäktiges- och stadsstyrelsens sammanträdeslokaler flyttas till Rådhusgatan i januari.  

- Stadsfullmäktige håller sitt första sammanträde i de nya lokalerna på Rådhusgatan 11.2.2019 och stadsstyrelsen 28.1.2019, berättar tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola.  

I januari går ännu stadskansliets och översättningsbyråns flyttlass från Styrelsegården till de tillfälliga lokalerna. Också dokumentförvaltningen, såsom registraturen och centralarkivet, har inlett förberedelserna för flytten.  

- Packningen och flyttningen av stadens centralarkiv till tillfälliga lokaler har inletts och därför är centralarkivet stängt tillsvidare. Information ges om öppnandet av centralarkivet, då flyttningen är klar, berättar Satu Latvala från centralarkivet.  

På registraturen kan kommuninvånarna uträtta sina ärenden på den nya adressen från 15.1.2019. Registraturen kommer att finnas på första våningen på Rådhusgatan 33.  

 Flytten tillbaka till Styrelsegården sker när renoveringen är färdig i slutet av år 2020.  

 

Senaste