Du är här

17.9.2018 - 12:53

Påverka servicen för barn, ungdomar och familjer!

Vanhempi ja vauva
Hur ser du på utbudet av service för barn, unga och familjer i Vasa? Vad är du nöjd med och vad vill du förbättra? Delta i enkäten och ge Din åsikt!

Enkäten är helt anonym och tar inte länge att fylla i. Genom att besvara frågorna bidrar du med viktig information som kan användas vid utvecklandet av barn- och familjeservicen i landskapet och lokalt. Enkäten är öppen 17.9-15.10.2018.

Länk till enkäten

Enkäten är en del av det riksomfattande programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. I fokus står barnets bästa och stöd i föräldraskapet. Programmet leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Relaterade artiklar: 

Senaste