Du är här

29.11.2017 - 12:49

Rivningen av fiskhallen startar

Kalahalli
Rivningsarbetena inne i fiskhallen inleddes 27.11.2017 och arbetena på utsidan inleds vecka 49. Rivningen av fiskhallen kommer att inverka på trafikregleringarna vid Fiskstranden.

Fiskhallsbyggnaden och dess grund kommer att rivas. Efter rivningen jämnas området ut med kross. Arbetet slutförs till 31.12.2017.

Rivningsområdet inhägnas och rutter märks ut för fotgängare, cyklister och bilar. På den bifogade kartan är det område som är reserverat för rivningsarbete samt trafikregleringen på området angivna.

Fastighetschef Petteri Väkelä från Vasa Hussektor berättar att rivningsentreprenaden handhas av J&T Laatupurku Oy, som vann konkurrensutsättningen.

I stället för fiskhallen som rivs byggs Fiskets hus

En ny detaljplan för fiskstrandsområdet har utarbetats av Vasa stad. Den nuvarande fiskhallen rivs och på platsen byggs Fiskets hus, som valdes som vinnare i den kvalitetstävling som staden ordnade. Ett genomförandeavtal ingås med vinnaren i tävlingen.

– Bygglovet för Fiskets hus kommer att behandlas i vinter och byggandet kan starta våren 2018. Följande skeden är även ett genomförandeavtal om och bygglov för en tillbyggnad i anslutning till Faros, berättar direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Stadens Kommunteknik fortsätter planera de allmänna områdena vid Fiskstranden och bereder förverkligandet av dem från och med våren 2018.

Kalahallin työmaa-alueen kartta

 

Relaterade artiklar: 

Senaste