Du är här

7.8.2017 - 10:24

Skolorna och förskolorna börjar

Penna
I Vasa börjar skolorna måndag 14.8.2017. Förskoleundervisningen i daghemmen börjar onsdag 16.8.2017.

Läsåret i de finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolorna börjar måndag 14.8.2017 och slutar lördag 2.6.2018. Den första skoldagen inleds kl. 9, om inte skolan har meddelat en annan tid. Se även skolornas arbetstider 2017-2018.

Förskoleundervisningen i daghemmen börjar onsdag 16.8.2017 och slutar torsdag 31.5.2018. Se även förskolans verksamhetstider 2017-2018.

Gemensam Wilma-länk för alla

Kommunikationskanalen Wilma, som är avsedd för eleverna, deras vårdnadshavare och lärarna, finns från och med hösten för alla användare på adressen: https://wilma.vaasa.fi, förutom för Vasa Övningsskola samt Kuula-institutet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Vasa stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i skolorna mellan kl. 8 och 16 för eleverna i årskurserna 1 och 2. Verksamheten ordnas beroende på skola antingen av skolan själv eller någon annan serviceproducent, t.ex. en förening. Verksamheten är avgiftsbelagd. Ytterligare upplysningar om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Se upp i trafiken

För många är det en ny och spännande sak att börja skolan. I synnerhet i trafiken är det skäl att vara uppmärksam. Nyttiga råd för skolvägen finns på Trafikskyddets nätsidor.

 

Relaterade artiklar: 

Senaste