Du är här

12.4.2018 - 13:28

Småttingbussar susar fram i Vasa

Muksubussi
Nu får familjedagvården och daghemmen i Vasa nya möjligheter att bekanta sig med närområdena när staden 18.4.2018 tar i bruk två Småttingbussar.

Småttingbussarna är eldrivna cyklar, som man kan skjutsa 4–8 barn med. Det är enkelt, roligt och säkert att åka med Småttingbussen. Alla barn som åker med bussen har säkerhetsbälte eller störtbåge samt cykelhjälm. Cyklarna går med el upp till en hastighet av 25 km/h.

Småttingbussen kommer att användas 2–3 veckor åt gången av ett daghem eller en familjedagvårdare.

– Genom att använda Småttingbussarna vill vi visa barnen att cykling är ett bra alternativ till bilåkning. På cykel finns större möjligheter att bekanta sig med närmiljön och framme vid målet finns sedan mera tid för att röra på sig och leka, berättar servicechef Ritva Lähde från Vasa stads småbarnspedagogik.

Inom småbarnspedagogiken görs ekologiska val dagligen och lär man ut en ansvarsfull inställning till naturen och miljön.

– Den som åker i Småttingbussen har naturen nära och kan under resans gång titta runt sig, och förundra sig över naturen tillsammans med de andra barnen, säger Lähde.

Småttingbussarna kommer att användas i två år framåt, och efter det övervägs hur det blir i fortsättningen.

Anskaffningen hör ihop med Vasas mål att staden ska vara kolneutral år 2035.

Senaste