Du är här

9.5.2019 - 12:05

Svara på frågan – på vilket sätt vill du ta dig fram i Vasa år 2030?

Pyöräily_Kasper Dalkarl
Vasa stad inledde våren 2019 utarbetandet av ett program för hållbar mobilitet. Avsikten med programmet är att göra upp gemensamma riktlinjer för att främja vardagsmotion och svara på frågan hur man kommer att ta sig fram i Vasa när staden är kolneutral senast år 2035. Påverka dina egna framtidsutsikter genom att svara på enkäten på nätet senast 23.5 och du kan vinna ett presentkort till cykelservice.

Vasa stad har i sitt energi- och klimatprogram ställt upp ett gemensamt mål att staden ska vara kolneutral till år 2035. Staden utarbetar ett program för hållbar mobilitet, i vilket det fastställs vad som borde göras och eftersträvas för att ändringen ska lyckas.

– Inför denna förändring behöver stadens sakkunniga hjälp av kommuninvånarna. Det här kommer att vara ett gemensamt program för Vasa, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

Invånarna, intressentgrupperna och beslutsfattarna engageras i utarbetandet av programmet under år 2019. Också du kan bidra till förändringen!

Välkommen med och svara på vår enkät

Den första möjligheten att delta i utarbetandet av programmet är att svara på invånarenkäten via länken https://link.webropolsurveys.com/S/F96FF09585727B53. Enkäten är öppen ända till och med 23.5. Med enkäten vill vi kartlägga Vasabornas tankar och attityder i fråga om mobilitet. Resultaten av enkäten används som stöd vid utarbetandet av programmet. Du kan också fylla i enkäten på papper i Medborgarinfo (adr. Biblioteksgatan 13) eller på Lillkyro Samservicepunkt (adr. Lillkyrovägen 11).

Det tar ca 15 minuter att besvara enkäten. Bland alla dem som svarar lottar vi ut två presentkort till cykelservice värda 100 €. Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Uppgifterna i enkäten behandlas konfidentiellt. 

Tack på förhand för din insats. Genom att delta är du med och skapar ett kolneutralt Vasa! 

Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom. Vi informerar om programmets framskridande på stadens webbplats. Vi syns!
 

Senaste