Du är här

15.5.2019 - 12:42

Tillfälliga trafikarrangemang på Brändö bro 14.5–28.6

Vaasan Sähkön työmaa
Busshållplatsen och lättrafikleden vid Brändö bro på Vasa Elektriskas sida är stängd för trafik uppskattningsvis under tiden 14.5-28.6.2019. De avvikande trafikarrangemangen beror på en sanering av tegelskorstenen på Vasa Elektriskas tomt.

Vid saneringen upptäcktes att små bitar av tegel hamnar utanför det ursprungliga byggarbetsområdet på grund av vinden och skorstenens höjd och därför måste byggarbetsområdet förstoras. 

– Små bitar av tegel kan hamna på lättrafikleden och av säkerhetsskäl har leden stängts medan arbetena pågår. Hårda vindar kan störa saneringsarbetet så det är svårt att i det här skedet bedöma hur länge saneringsarbetet pågår, berättar Vasa Elektriskas underhållschef Mika Malassu.

Tegelskorstenen är byggd på 1920-talet och är skyddad enligt detaljplanen. En grundlig renovering av den genomförs för att den ska förbli säker.

En karta över de tillfälliga trafikregleringarna finns som bilaga.

Bilaga 1. Tillfälliga trafikarrangemang, Brändö bro

Senaste