Du är här

13.6.2019 - 12:38

Tillfälliga trafikarrangemang vid Verkstadsgatan och Olympiagatan fr.o.m. 24.6

Tillfälliga trafikarrangemang vid Verkstadsgatan och Olympiagatan fr.o.m. 24.6.2019 på grund av asfaltering. Verkstadsgatan är stängd på avsnittet Vörågatan–Olympiagatan under tiden 24–28.6. Även ett avsnitt av Olympiagatan är stängt och på Vörågatan stängs den ena körfilen.

Bilarna dirigeras via f.d. busstationen. Lättrafikleden är i användning hela tiden medan arbetet pågår. 

Under våren sanerades vatten- och avloppsledningarna vid gatorna. Tre skikt asfalt anläggs på gatan. 

– Invånarna i området har informerats om byggarbetena och de exceptionella arrangemangen i fråga om körning till tomterna. Vi beklagar eventuella störningar på grund av arbetet och ber om tålamod av dem som rör sig på området, säger byggarbetsplatschef Tommi Korpi.

När Verkstadsgatan har öppnats för trafik 28.6 asfalteras ännu en del av Olympiagatan från Verkstadsgatan mot Smedsbyvägen. Arbetet pågår uppskattningsvis 2–3 arbetsdagar.

Relaterade artiklar: 

Senaste