Du är här

27.6.2019 - 15:48

Utkastet till delgeneralplan för Vasklot nu framlagt

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
Utkastet till delgeneralplan för Vasklot är framlagt under tiden 1.7–30.8. Ett för alla öppet evenemang om delgeneralplanen hålls måndagen 19.8 kl. 18 i Dramasalen i huvudbiblioteket (Biblioteksgatan 13).

Under den tid utkastet till delgeneralplan är framlagt är det möjligt att delta i beredningen av planen genom att lämna in åsikter eller kommentarer om planutkastet. Beredningen av planen fortsätter efter augusti utgående från responsen. 

– All respons är viktig i det här skedet, eftersom det är enklare att göra ändringar nu än senare i planprocessen, när planerna redan är långt hunna och finslipade, berättar generalplanläggare Annika Birell. 

Flera olika utredningar har gjorts i anslutning till planutkastet, såsom en naturutredning, en kulturhistorisk utredning och en trafikutredning. Dessutom ordnades i samband med programmet för deltagande och bedömning under tiden 5.11–7.12.2018 nätenkäter för invånarna och företagen i området och svaren har utnyttjats vid beredningen av utkastet. Över 300 personer svarade på enkäterna. 

Rekreationsområdet i Vasklot är viktigt för Vasaborna

Enligt svaren i nätenkäten önskade man mera boende på ön och att det nuvarande grönområdet bevaras helt eller delvis. De som svarade ansåg att det är viktigt med fungerande trafikförbindelser och att rekreations- och friluftsmöjligheterna i Vasklot bevaras. I svaren föreslogs även nya bilvägar och cykelrutter, till exempel en cykelrutt runt ön.

– Många av dem som svarade föreslog att exempelvis nya bostäder eller affärslokaler kunde byggas på f.d. Wasalandias och f.d. Fenno hotells område. På de här områdena har vi nu anvisat olika typer av boende och service i delgeneralplaneutkastet, berättar Birell.

I enkäten efterfrågades också vilken service det skulle behövas mera av på området.

– I svaren lyftes bl.a. daghem, caféer, matbutiker och apotek fram, ifall det blir många nya invånare på området. Det finns alltså en klar efterfrågan på närservice, konstaterar Birell.

Utkastet till delgeneralplan för Vasklot 2040 är framlagt under tiden 1.7–30.8 på tekniska verket (adr. Kyrkoesplanaden 26 A, 2 vån.) samt på stadens webbplats på adressen www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040. Du kan lämna in din åsikt om utkastet till Planläggningen senast 30.8 antingen per brev (adr. Planläggningen, PB 2, 65101), personligen på Planläggningens tillfälliga besöksadress (adr. Vasaesplanaden 17, 6 vån.) eller per e-post kaavoitus@vaasa.fi. Du kan också kommentera planutkastet via länken på planutkastets webbsida. Utöver planutkastet finns bakgrundsutredningarna, resultaten av invånarenkäten och övriga bilagor på webbsidan. 

Relaterade artiklar: 

Senaste