Du är här

19.4.2017 - 15:23

Vår byggda miljös historia nu på nätet

Hietalahden villa
Vasa stads planläggning och Österbottens landskapsmuseum har sammanställt de kulturmiljöinventeringar som har gjorts i området och publicerar dem nu i internet. Därmed blir den starkt lokalhistoriskt förankrade informationen om den byggda miljön omkring oss mera heltäckande lättillgänglig för alla i digital form.

Du kan bekanta dig med vår byggda miljös historia på adressen www.vaasa.fi/sv/kulturmiljon. Materialet innehåller såväl mera allmän information om Vasa som information om enskilda bostadsområden.

På webbplatsen finns även svar för den som är intresserad exempelvis av sitt eget hus historia. Utöver om byggnader finns det information om bl.a. parker, esplanader och hela områden, såsom kasernområdet och Gamla Vasa. 

– En del aktuella pärlor kunde jag lyfta fram. Exempelvis om Sandviksvillan finns det verkligt intressanta uppgifter om hur byggnaden och parken har använts under olika tider. Sandviksvillan är en av de äldsta villorna i Finland och den har därmed varit med och inlett den finländska villakulturen, berättar byggnadsforskare Outi Orhanen från Österbottens landskapsmuseum.

Enligt Orhanen är Vasa den första bland de österbottniska kommunerna som publicerar inventeringarna i den här omfattningen och samlade på en enda plats. – I utredningen beaktas både gamla och nya byggnadsobjekt samt omgivningarna. Inventeringarna är en del av det arbete med bevarande och utredning av kulturhistorien som hör till landskapsmuseets uppgifter, säger Orhanen.

Arkitekt Marketta Kujala från Vasa stads planläggning berättar att inventeringarna är ett forskningsarbete, vars resultat används bl.a. inom planläggningen, stadsplaneringen och vid beviljandet av bygglov.

Bägge anser att rötterna, bevarandet av kulturmiljön och en flerskiktad stadsbild är viktiga. – När man bekantar sig med sin omgivning och dess historia, inser man bättre alla dess värden. Och nu är det enkelt via nätet, summerar de.

Relaterade artiklar: 

Senaste