Du är här

26.10.2015 - 10:44

Vasa bland fem i topp i tillgänglighetstävlingen Access City Award 2016

Kirkkopuisto
Vasa har kommit med bland de fem bästa städerna i tillgänglighetstävlingen Access City Award som omfattar hela Europa. Vinnaren offentliggörs i december i Bryssel.

I tävlingen deltog totalt 48 städer från tiotals länder. Med på slutrakan tillsammans med Vasa är Kapósvar i Ungern, Milano i Italien, Toulouse i Frankrike och Wiesbaden i Tyskland. Tävlingens tättrio och mottagarna av specialomnämnande offentliggörs den 8 december. Från Vasa deltar stadsdirektör Tomas Häyry, handikapp- och tillgänglighetsombud Tiina Mäki och handikapprådets ordförande Anne Salovaara-Kero.

− Att Vasa kom med bland finalisterna är en fantastisk nyhet för staden och alla oss som har arbetat för tillgängligheten, gläder sig handikapp- och tillgänglighetsombudet Tiina Mäki.

 

Vasa uppfyllde stränga kriterier

Access City-tävlingen sporrar städerna att förbättra tillgängligheten på offentliga platser. Deltagarna skulle visa på vilket sätt tillgängligheten beaktas på stadens offentliga områden, i trafiken, informationen samt den offentliga servicen. Samtidigt skulle man förklara hur ärenden som främjar tillgänglighet har beaktats i förvaltningen och hur de tas om hand i fortsättningen. Även funktionshindrade personers deltagande i förbättrandet av tillgängligheten var ett kriterium.

Enligt Mäki var det lätt för Vasa att uppfylla kriterierna, för här har man redan före tävlingen arbetat mycket för tillgänglighet. Vasa har ett aktivt handikappråd och förvaltningarna är medvetna om hur viktigt det är med tillgänglighet.

− T.ex. vår byggnadstillsyn beaktar i sina utlåtanden tillgängligheten för kunden vid uträttandet av ärenden ända från att kunden kommer till lokalen till dess att han eller hon avlägsnar sig därifrån. Lokaltrafikens alla 25 bussar är bussar med låggolv, vilket betyder att det är lätt att ta sig ombord med rullstol. I ansökan har också beaktats den värdefulla satsningen i våra läroanstalter och inom tredje sektorn gällande olika människors möjligheter till deltagande. I Vasa ger man ut teckenspråksnyheter om stadsstyrelsens beslut och staden deltog också i klarspråkskampanjen, listar Mäki.

 

Samarbete ger resultat

Tillgänglighetsdekalen som publicerades i och med tävlingen har också inspirerat Vasaföretagen att arbeta för en mera jämlik boendemiljö i Vasa. För att göra sig förtjänt av dekalen ska en organisation fästa uppmärksamhet på t.ex. att det är lätt att röra sig i lokalerna, att servicesituationen löper smidigt och att skyltningen är tydlig. De första dekalerna delades ut i oktober och dem kan man redan se vid ingången till hela 15 affärer.

− Jag vill poängtera att förberedelserna för tävlingen har inneburit en bra början för hela stadsorganisationen i dess gemensamma arbete för tillgänglighet. I arbetet har personal från flera olika förvaltningsgrenar deltagit. Det är också fint att företagen har gått in för att eftersträva ett tillgängligt Vasa, säger Mäki ivrigt. 

Relaterade artiklar: 

Senaste