Du är här

20.3.2017 - 12:57

Vasa deltar i klimatevenemanget Earth Hour

Tori
Vasa stad deltar också i år i WWF:s klimatevenemang Earth Hour. Med Earth Hour-kampanjen vill man påminna människorna om möjligheterna att påverka miljöns välbefinnande med sina val och levnadsvanor.

På lördag 25.3 kl. 20.30-21.30 släcker människor och samfund runt om i världen samtidigt alla onödiga lampor för en timmes tid.

Vasa stad deltar genom att släcka en del av belysningen vid torget och gågatan för den tid evenemanget pågår. Dessutom är gårdsbelysningen släckt vid stadens fastigheter Styrelsegården, Stadshuset, Tekniska verket, Klaara (Kyrkoesplanaden 28) samt Vaasan lyseon lukio (Vasaesplanaden 8 och Kyrkoesplanaden 27) under en timme. 

Vasa stads Matservice och hela personalen deltar i evenemanget genom att lunchen i stadens personalmatsalar Terla i hälsocentralen och Annin Herkku i Tekniska verket intas i skenet av stearinljus fredag 24.3. 

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: 

Senaste

Siilot wwwesasiltaloppifi
24.3.2017
Vasa stad har beslutat inhägna Vasakvarnens silor i enlighet med rekommendationerna i konditionsutredningen i anslutning till detaljplanearbetet. ...
Nostalgia 2017
22.3.2017
Samtidigt som den självständiga nationen Finland ser dagens ljus, föds Sampo, Aino, Lotta och Sven. Året är 1917 och inledningen på en energisk resa...