Du är här

6.9.2018 - 8:27

Vasa fick ett hedersomnämnande för sysselsättningen av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov

Käsi kädessä
Stödföreningen Vamlas för barn och unga med funktionsnedsättning beviljade 6.9 Vasa stad ett hedersomnämnande för sysselsättningen av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov. Hedersomnämnandet är ett tack för en lyckad satsning på sommarjobb för ungdomar med specialbehov.

Den förnyade ansökan om sommarjobb lyfte fram ungdomarna med specialbehov

 

Ansvarsfullt sommarjobb är en kampanj som utmanar arbetsgivare att erbjuda bra sommarjobbsplatser till ungdomar i åldern 14–29 år. Arbetsgivarna förbinder sig till principerna för ett bra sommarjobb, vilka hjälper till att göra sommarjobbserfarenheten bra för både sommarjobbaren och arbetsgivaren.

Som en del av kampanjen premierar Vamlas Vasa stad med ett hedersomnämnande för utvecklandet av sommarjobbsansökan för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov och för resultaten som uppnåtts genom detta. Ansökningsprocessen för sommarjobb i Vasa innehöll för första gången en separat ansökningsprocess för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov.

− Då ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov tidigare försvann bland hundratals sökande och 1-2 årligen hittades och fick sommarjobb, anställdes nu 16 ungdomar i och med det nya ansökningssystemet. Även sektorernas förmän hade fåtts bra med, motiverar projektchef Pauli Leinonen från Vamlas.

 

En egen ansökan för ungdomar med specialbehov även i fortsättningen

 

Ungdomarna som har fått sommarjobb via den nya ansökningsprocessen arbetade inom kommunikationen, grönsektorn, den rehabiliterande arbetsverksamheten Helppari-Hjälpare, på biblioteket, inom serviceområdet för personer i arbetsför ålder, småbarnspedagogiken och som hjälp för handikapp- och tillgänglighetsombudet. Längden på sommarjobbet och arbetsuppgifterna överenskoms så att de var lämpliga för var och en tillsammans med den unga och arbetsgemenskapen.

Vasas hedersomnämnande mottogs i Sanomahuset i Helsingfors av idékläckaren, sysselsättningschefen Helena Nurmikoski. Det är en glädje att få njuta av resultaten av det arbete som har gjorts i samarbete med stadens olika enheter, såsom handikappservicen.

− Hedersomnämnandet känns väldigt bra. Jag är tacksam över att man på riksnivå beaktar utvecklingsarbetet i Vasa Det bästa är att vi fick så många ungdomar med specialbehov i jobb hos oss.

Responsen har huvudsakligen varit positiv från både ungdomarna och stadens enheter om sommarens erfarenheter. På basis av erfarenheterna vidareutvecklas verksamheten, men en sak är redan klar.

− Alla slags ungdomar är alltid välkomna till vår arbetsgemenskap, och därför finns det i Kuntarekry en egen sommarjobbansökan skräddarsydd för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov i Vasa även i fortsättningen, lovar Nurmikoski.

Senaste