Du är här

25.10.2017 - 13:54

Vasa med i stort EU finansierat energi- och hållbarhetsprojekt

Vaasan valot yöllä
Inom IRIS ska man testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 7 länder och projektets kickoff event hålls 23-25.10 i Utrecht.

Vasa stad deltar för första gången i ett EU-projekt finansierat via Horizon2020*. Projektet IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities – är det nyaste projektet inom ramen för Europeiska kommissionens Smart Cities and Communities lighthouse projekt. Projektet startade 1.10.2017 och pågår 5 år. Inom IRIS ska man testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 7 länder och projektets kickoff event hålls 23-25.10 i Utrecht.

IRIS-projektet kommer att fokusera på fem helheter: energipositiva områden, smart energihantering och en smart e-mobilitetssektor, en innovationsplattform för digitala städer, invånarengagemang och samskapande. Ett stort fokus ligger på framtagandet av affärsmodeller och tekniska innovationer för hållbar utveckling samt på möjligheten att implementera och sprida lösningar framtagna inom projektet.

IRIS-projektet leds av sk. Lighthousestäder, som har kommit långt inom hållbara kommersiella lösningar inom energi, mobilitet och IKT. Lighthousestäderna i projektet är Utrecht (Nederländerna, projektkoordinator), Göteborg (Sverige) och Nice Côte d’Azur (Frankrike) och som follower (följare) är Vasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Focsani (Rumänien). Varje stad har dessutom med sig sakkunniga organisationer som t.ex. universitet, forskningsenheter och företag som parter i projektet. I Vasa stads nätverk ingår Teknologicentret Merinova och Vasa Universitet. Grundtanken är att städerna ska lära sig av varandra och kunna replikera lösningarna.

Vasa stad leder den helhet som fokuserar på replikering och spridningen av lösningarna, såväl till de städer som är med i projektet, men också inom Europa.

– För energihuvudstaden Vasa, är det viktigt att vara med på europeisk nivå i utvecklingsarbetet och såväl få tillgång till ny kunskap och innovativa lösningar för Vasas behov som att kunna nätverka och sprida egen kunskap. Samtidigt stärks våra kunskaper gällande stora EU-projekt som i sin tur skapar nya finansieringsmöjligheter, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Mera information: http://irissmartcities.eu/irissmartcities/ 

*Horizon 2020 är EU:s omfattande ramprogram för att finansiera forskning och innovation.

iris_logo.png

 

Relaterade artiklar: 

Senaste