Du är här

7.2.2019 - 8:58

Vasa stad och företagarna fortsätter med sina gemensamma morgonkaffemöten

kahvikuppi
Vasa stad och Vasa Företagare intensifierade i fjol sitt samarbete bl.a. med en utvecklingsgrupp och med månatliga morgonkaffemöten med företagarna. Morgonkaffemötena fortsätter på våren bl.a. med följande teman: upphandlingar, investeringar och utvärdering av företagseffekter.

Vid utvecklandet av staden vill man fästa allt större uppmärksamhet på både företagarna och företagandet i allmänhet. I den gemensamma gruppen som tillsatts för utvecklingsarbetet funderar man hur samarbetet mellan företagare och staden kan förbättras.

- Företagarnas och stadens gemensamma morgonkaffemöten är ett verkligt bra sätt att bilda nätverk och föra fram de möjligheter som staden erbjuder. På hösten höll vi tre morgonkaffemöten med sammanlagt cirka 90 deltagare. Mötena erbjuder företagarna möjligheten att diskutera direkt med staden, berättar utvecklingschef Nina Hautio.

Samarbetet har gett positiv respons. 

- Företagarnas respons om det intensifierade samarbetet har varit mycket positiv och riklig. Det här sporrar att fortsätta samt att utveckla nya samarbetsformer. Båda parterna har nytta av det här, berättar Vasa Företagarnas ordförande Katja Rajala.


Upphandlingar, investeringar och utvärdering av effekter
 

Staden ordnar våren 2019 fyra morgonkaffemöten för företagarna tillsammans med Vasa Företagare. Alla möten hålls kl. 8.30-10.00 i fullmäktigesalen, Rådhusgatan 33, vån. 1.

Torsdag 14.2 är temat upphandlingar, då man bl.a. berättar om den på hösten presenterade åtgärdsplanen samt går igenom stadens nya upphandlingsdirektiv i huvuddrag. Därutöver presenteras de konkurrensutsättningar på ramavtal som har planerats för i år. Och om tidtabellen tillåter förbereder man också temat för följande möte, dvs. stadens investeringar år 2019.

7.3 är temat stadens investeringsprojekt för år 2019 och 11.4 diskuteras modellen för  utvärdering av företagseffekter, som redan är i användning i flera städer. Även i maj planeras ett morgonkaffemöte, temat för det mötet fastställs senare.

Senaste