Du är här

12.6.2019 - 15:17

Vasa stads samarbetsförhandlingar fortsätter

Vasa stads samarbetsförhandlingar har nu pågått under den minimitid på sex veckor som lagen förpliktar till. Vid samarbetsgruppens möte onsdagen den 12 juni beslöts att förhandlingarna fortgår efter semestrarna i augusti.

Genom samarbetsförhandlingarna eftersträvas besparingar på 9 miljoner euro. Detta innebär cirka 237 årsverken till utgången av år 2021. 

- I augusti fortsätter vi att gå igenom och utreda olika alternativ så att vi kommer till det uppställda besparingsmålet och kan minimera antalet anställda som eventuellt måste sägas upp, berättar stadens tf. personaldirektör Jyrki Sydänoja som leder förhandlingarna.

Målet är ekonomisk balans 

Stadsstyrelsen beslutade den 17 april ställa 25 miljoner euro som anpassningsmål för Vasa stads ekonomi: fram till utgången av år 2020 eftersträvas kostnadsbesparingar på 15 miljoner euro och efter det 10 miljoner fram till utgången av år 2021. Till följd av detta inleddes den 30 april samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen vid Vasa stad. 

Stadens olika sektorer föreslog under våren 2019 besparingar på 6,4 miljoner euro i driftsplanerna, och de godkändes i stadsfullmäktige den 6 maj. Genom detta uppnås en besparing på 16 miljoner euro fram till utgången av år 2021. 

Den summa på 9 miljoner euro som kvarstår av sparmålet efter ovan nämnda besparingar är föremål för de pågående samarbetsförhandlingarna.

Relaterade artiklar: 

Senaste