Du är här

31.1.2019 - 8:33

Vasa stads sommarjobb kan sökas från och med 1.2.2019

Kesätyö_kirjasto_Sami Pulkkinen_630
Vasa stads sommarjobb kan sökas på webben under hela februari. Nu finns det cirka 60 intressanta arbetsuppgifter och sammanlagt 380 arbetsplatser att söka.

Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men är under 25 år när sommarjobbet börjar. Dessutom kan sommarjobb som pågår två veckor sökas av 14–15-åringar, och unga med funktionsnedsättning och specialbehov har egna platsansökningar.  Målet är att genom separata ansökningsprocesser hitta lämpliga sommarjobb åt så många unga som möjligt.

Nästan alla stadens resultatområden anställer sommarjobbare i sommar. De största arbetsgivarna är social- och hälsosektorn, daghemmen, grönområdesenheten, biblioteken och museerna.

- Man kan sommarjobba till exempel som turistinformatör, parkarbetare, kulturassistent, museiguide, some-ambassadör, daghemsarbetare, juristpraktikant, badvakt, sommarartist, idrottskompis, hjälpreda eller lägerassistent, säger arbetskraftsplanerare Jaana Oba.

Sommarjobben år 2019 kan sökas under tiden 1−28.2.2019 på adressen www.kuntarekry.fi/se. Besluten om vem som har fått sommarjobb fattas senast 22.3. Även de som har blivit utan en sommararbetsplats får beslutet per e-post senast 15.4.

Egen ansökan för vårdare 7.1–2.5

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter samt för studerande i branschen. Sommarjobb för vårdare kan sökas fram till 2.5.2019. Ansökan sker via Kuntarekry-sidorna på adressen www.kuntarekry.fi/se.

- Det är stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, och därför har vi en egen ansökan till sommarjobb inom vårdsektorn. Vi intervjuar och väljer folk redan under ansökningstiden. Det lönar sig alltså att vara ute i tid, uppmuntrar serviceansvariga Anne Lindell.

Även sommarjobbssedlar delas ut

Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedlar är minst 2 veckor under tiden 1.5 – 30.6.2019. Stödet är 30 % av bruttolönen och högst 500 euro.

Man kan ansöka om sedeln under tiden 1–30.4.2019 i Vasa stads elektroniska tjänster https://asiointi.vaasa.fi/. Det lönar sig att vara snabb eftersom de 70 första företagen eller föreningarna får en sommarjobbssedel.

Information om Vasa stads sommarjobb: https://www.vaasa.fi/sv/arbeta-i-vasa-stad/lediga-arbetsplatser-och-rekrytering/sommarjobb-for-ungdomar
Information om sommarjobbssedeln: www.vaasa.fi/sv/arbeta-i-vasa-stad/ekonomiskt-stod-till-arbetsgivaren/sommarjobbssedel

Palkkaa nuori logo

 

vastuullinen kesäduuni -logo

 

 

Senaste