Du är här

8.8.2018 - 15:01

Vasa Vatten: Avloppsvattenläckage till Metviken

Uppdaterad info 17.8. kl. 15.

Mer info: www.vaasanvesi.fi/sv/ och https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna

Vasa Vatten, Meddelande 17.8 kl. 15

Vasa stad miljöavdelningen utvärderar Sandös och Smulterös badförbud följande gång måndagen 20.8. Då får man resultaten av virusprov som togs onsdagen 15.8. och bakterieprov som togs fredagen 17.8. Alla badstränderna uppfyllde badvattenkvalitetstandarder i prov som togs 13.8.

En uppskattning om avloppsvattenläckagets påverkningar på vattendrag som görs enligt vattenprov som tagits från havsområdet och från Metviken fås måndagen 20.8.

Nästa vecka filmas avloppsvattenlinje som hade stopp och på samma gång redas ut den kombinerade dagvatten-avloppsvattenbrunnens funktion noggrannare och andra motsvarande strukturer i avloppsvattennätet.

En noggrannare utredning om avloppsvattenläckage lämnas till NTM-Centralen fredagen 24.8.

Vasa Vatten, Meddelande 14.8 kl. 16

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud vid Sandö och Smulterö sannolikt åtminstone till måndagen den 20.8. Från badvattenprov undersöks utöver indikatorbakterier också virus för att reda ut möjliga hälsorisker. Vasa stad miljöavdelning informerar om situationen följande gång på onsdagen 15.8.

Tills vidare Sandös och Brändö Sunds mattvättställen är stängda och fiske i Metviken rekommenderas inte.

Resultaten om avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad på havsområden väntas på de närmaste dagarna.

Vasa Vatten, Meddelande 10.8. kl. 15.30

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud tills vidare på Sandö och Smulterö. Vasa stads miljöavdelning informerar om situationen varje gång efter vattenprovsanalyser är färdiga.

P.g.a. avloppsvattenutsläppet rekommenderar man inte mattvättning på Sandös och Brändö sunds mattvättningsställen eller fiske i Metviken. Om de här rekommendationerna har man satt upp skyltar på de ifrågavarande stränderna. Man informerar om saken och uppdaterar skyltarna vart efter nya vattenprovsresultat fås.

Ännu har vi inte tillräckligt med information angående avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad så att dess påverkningsområde kunde definieras och noggrannare rekommendationer kunde ges. Resultaten om analyser som togs från havsområdet på torsdagen den 9.8. fås i början av nästa vecka samt resultaten av vattenprov som togs på fredagen den 10.8. från stadens nio badstränder Sandö, Smulterö, camping, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg, Abborön, Vikinga och Storviken.

Vasa Vatten, Meddelande 9.8. kl. 15.30

Det fanns inga överskridningar i åtgärdsgränserna i de vattenprov som togs på tisdagen den 7.8 på Sandö badstrand. Vattenprovernas resultat från badstränder som tagits på onsdagen den 8.8 fås på fredagen den 10.8.

Man har utvidgat provtagningsområdet idag för att reda ut avloppsvattenläckagets påverkningsområde. Idag har man tagit prov från sju badstränder, Sandö, Smulterö, Campingplatsen, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg och Abborön. På kartan bifogad har man märkt badsträndernas och avloppsvattenläckagets placering. Vattenprov ska tas från badstränder ännu åtminstone på fredagen den 10.8 och på måndagen den 13.8. Dessutom har prover tagits från närliggande havsområde enligt NTM-Centralens rådgivning.

Vasa Vatten, Meddelando 9.8. kl. 13.15

Slam som hade läckt till Metviken har sugits bort med sugbilar på torsdagsmorgonen 9.8. Enligt BotniaLab Ab:s förhandsuppgifter fanns det inga överskridningar i åtgärdsgränser i vattenprov på andra badstränder än vid Sandö som tagits på måndagen 6.8. Följande analysresultat väntas och provtagning ska utvidgas. Carola Storgård-Envall, överinspektör vid Södra Österbottens NTM-central ska också komma till platsen.

Mer info: https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/ och https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna.

Vasa Vatten, Meddelande 8.8.

Det har läckt många hundra kubikmeter avloppsvatten via dagvattenavlopp p.g.a. stoppad avloppsvattenlinje till Metvikens strand. Stoppet har öppnats igår. Avloppsvatten läcker inte mera till Metviken.

Stoppet har troligen orsakats av hällregnet. Under hällregnet har regnvattnet som hade mycket skräp med sig översvämmat från dagvattenavlopp till avloppsvattenavlopp. Skräp orsakade stopp i avloppsvattenavlopp och p.g.a. detta har avloppsvatten läckt från avloppsvattenavlopp via avloppsbrunnens bräddning längs dagvattenutloppsrör till Metviken.

Vattenkvaliteten vid badstränderna övervakas nu intensivt. Vid Sandö råder badförbud tills vidare. Badsträndernas vattenkvalitetsuppgifter finns på stadens nätsida https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna.

Vasa Vatten beklagar skador som avloppsvattenläckaget orsakat!

 

Relaterade artiklar: 

Senaste