Du är här

7.11.2018 - 13:32

Vasaborna vill ha bättre cykelleder i centrum

Pyöräily keskusta
Vasa stads Kommuntekniks enkät om cykling besvarades av 305 invånare under tiden 17.9–8.10.2018. De som svarade på enkäten upplever att en förbättring av cykellederna och vinterunderhållet i centrum är de viktigaste åtgärderna med tanke på utvecklandet av cykelåkningen i Vasa.  

De viktigaste utvecklingsobjekten anses vara nya cykelleder i centrum (24 %), förbättrande av vinterunderhållet (20 %), avlägsnade av kantstenar (19 %) samt förbättrande av cykelvägarnas skick (19 %).   

När Vasaborna får välja mellan esplanaderna vill 39 % först ha en cykelväg eller cykelfil på Vasaesplanaden. Av dem som svarade vill 44 % inte att nuvarande promenadcentrum expanderas, 26 % vill att det expanderas mot tågstationen, 25 % mot Kyrkoesplanaden och 5 % mot Storalånggatan.  

Av de planerade cykelbroarna skulle 54 % förverkliga cykelbron mellan Gerby och Brändö, 22 % bron mellan Brändö och Vasklot och 23 % svarade att Vasa inte borde göra någon av broarna.  

Över 60 % ansåg att stadscyklar är en bra idé och meddelade att de med säkerhet skulle använda dem eller åtminstone pröva dem.   

Önskemål om lösningar för smidigare cykelåkning på centrala rutter  

I de fria kommentarerna klagas det på alltför höga kantstenar i korsningsområdena och dåligt vinterunderhåll av cykelvägarna. Därtill önskar man cykelleder som går genom centrum.  

I svaren vill man bland annat att cykelrutten från Gerby till företagsklustret i Runsor iståndsätts, få ordentliga cykelvägar mellan Stenhaga och centrum samt en cykelväg mellan Merikart och Vasa.  

I hela staden önskas skilda cykelfiler som märks ut med en egen färg och skyltar som mer tydligt visar cykelrutterna.  

Programmet för spetsåtgärder för främjande av cyklingen i Vasa (på finska): www.vaasa.fi/sv/cykling 

Relaterade artiklar: 

Senaste