Du är här

19.5.2017 - 16:46

Vasaregionen lyfter fram energi, passion och hav som huvudteman i kommunikationen

Mökkeily
Det viktigaste kommunikationsmålet är att öka antalet företag, arbetsplatser, arbetstagare och besökare till regionen och på så vis skapa mer livskraft och välfärd i regionen. Kommunikationsstrategin fungerar som ett verktyg för att kunna uppnå dessa mål.

Den tidigare kommunikationsstrategin för Vasaregionen gjordes upp år 2011 och därför hade det blivit aktuellt med en uppdatering. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vasa stad och Visit Vasa tillsammans med högskolorna och näringslivet har under våren jobbat med den nya strategin.

Arbetsgruppen har definierat målgrupper, målsättningar och kärnbudskap för kommunikationen:

– Det viktigaste kommunikationsmålet är att öka antalet företag, arbetsplatser, arbetstagare och besökare till regionen och på så vis skapa mer livskraft och välfärd i regionen. Kommunikationsstrategin fungerar som ett verktyg för att kunna uppnå dessa mål, berättar Mari Kattelus, marknadsföringschef på VASEK, som koordinerade strategiarbetet.

Strategin slår fast att det är energi, passion och hav som är huvudbudskapen i kommunikationen.

– Jag anser att de beskriver regionen på ett bra sätt. EnergyVaasa och företagen i regionen representerar naturligtvis energi medan passion betyder vårt mod att bli inspirerade och lösa globala utmaningar samt samverkan som också bidrar till att vi klarar oss bra i internationell konkurrens, säger Tuukka Turunen från varumärkesföretaget Contium som dirigerade strategiarbetet.

– Havet var en självklarhet som ett av huvudbudskapen. Det spelade en viktig roll också i den enkät som vi gjorde under vårvintern i vilken invånarna kunde lista upp regionens styrkor och saker som de upplever som viktiga för regionen. Stadens stränder utvecklas nu starkt. Dessutom har vårt unika världsarv en koppling till havet, säger kommunikationschef Leena Forsén från Vasa stad. – Denna aspekt var viktig även i de intervjuer som gjordes med över 50 nyckelpersoner.

Enligt Kattelus överlappar alla tre huvudbudskapen varandra på ett fint sätt:

– Havet och naturen i Kvarken har format vår uthålliga karaktär som utgör grunden för energiklustret och de många innovationer som gjorts. Utan passion och tro på det egna finns ingen framgång, det kan vi se i den aktivitet som nu pågår kring Gigafactory, säger Kattelus med ett leende.

– Av huvudbudskapen hör passion ihop med allt vi gör och med vår framgång i den internationella konkurrensen. Regionens internationella prägel och mångspråkighet gör oss till ett unikt samhälle i Finland, konstaterar Forsén.

– Kännedomen om regionen ökar med hjälp av turister och andra besökare samtidigt som vi lockar nya invånare. Det är ju mycket lättare att föreställa sig att flytta till en stad eller region som man har besökt, säger Visit Vasas vd Max Jansson. – Strategin hjälper oss att ha tydliga kärnbudskap när vi kommunicerar och marknadsför för målgrupperna.

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: 

Senaste