Du är här

8.2.2019 - 8:46

Vasaregionen samarbetar med studerande i Umeå

Opiskelijat
Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK utvecklar tillsammans med arbetsgivare i Vasaregionen ett samarbete med studentföreningen Finlandssvenska Nationen i Umeå. Som ett resultat av detta ordnas evenemanget Karriärsitz i Umeå lördag 9.2, då representanter för ABB, Wärtsilä, Vasa centralsjukhus, Vasa stad och VASEK marknadsför arbets- och praktikmöjligheter åt finländska studerande i Umeå.

Ifjol inledde Nina Hautio från stadsutvecklingen vid Vasa stad och Olav Nylund från VASEK ett samarbete med de finlandssvenska studenternas nation vid Umeå universitet. På hösten kom också rekryterare från ABB, Wärtsilä, Vasa centralsjukhus och Vasa stad med i samarbetet.

– Vi har som mål att locka ny arbetskraft till regionen, arbetskraft som motsvarar företagens och organisationernas behov. Att höja regionens livskraft och konkurrenskraft är även en av målsättningarna i Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020. Tanken är att den samarbetsmodell som vi nu utarbetar med studentföreningen i Umeå skall utgöra en grund för oss att utveckla ett liknande samarbete med studentföreningar i andra högskolor, berättar Hautio.
 

Umeå universitet har ca 350 finländska studerande
 

– De är eventuella återflyttare till Vasaregionen. Dessa studerande inom medicin, teknik, IT, ekonomi samt marknadsföring och kommunikation vill vi nå ut till för att berätta om arbetsutbudet inom olika branscher, fortsätter Nylund.

– Detta samarbete ger Vasa centralsjukhus en möjlighet att tillsammans med andra stora arbetsgivare i Vasaregionen marknadsföra våra mångsidiga och utmanande arbetsmöjligheter på bred front, säger Kerstin Granlund, HR-utvecklingschef på Vasa centralsjukhus, och fortsätter;

– Vi vill också erbjuda studerande möjligheter till sommarjobb och praktikplatser samt på längre sikt utexaminerade sakkunniga arbetsplatser i vår mångprofessionella organisation.

Anne Lindell, serviceansvarig för rekryteringsservicen vid Vasa stad kommenterar:

– Att utveckla samarbete med högskolorna är viktigt för oss och det är även en del av vårt personalprogram. Vi förväntar oss att det här kommer att vara en årligen återkommande samarbetsmodell.

Senaste