Du är här

1.2.2019 - 14:50

Verkstadsgatan stängs för trafik och Vasa Vatten sanerar avlopp i centrum fr.o.m. måndagen den 4.2.

Verkstadsgatan stängs för trafik måndagen 4.2.2019. Verkstadsgatan kommer att vara stängd i ca två månader på avsnittet Olympiagatan–Vörågatan.

Lättrafikleden vid Verkstadsgatan är i användning som vanligt medan arbetena pågår. Fordonstrafiken dirigeras via före detta busstationen och infart till tomterna är ordnad.

–  Vattenlednings, avloppsvatten- och dagvattenarbeten i anslutning till projektet Wasa Station kommer att utföras på området. Utöver på Verkstadsgatan kommer arbeten att utföras på Långviksgatan och Olympiagatan, berättar byggarbetsplatschef Tommi Korpi.

Olympiagatan, som har varit avstängd, öppnas för trafik fredagen 1.2.2019 innan Verkstadsgatan stängs. De kommunaltekniska arbetena kommer att bli färdiga i början av sommaren och under sommaren utförs asfalteringar.

Trafikarrangemang under byggtiden (pdf)

Vasa Vatten sanerar avlopp i centrum

Vasa Vatten sanerar avloppsvattenlinjer i centrum på Rådhusgatan och Bangatan fr.o.m. måndagen den 4.2.2019. Arbetsfälten på Rådhusgatan, mellan Korsholmsesplanaden-Museigatan och på Bangatan, mellan Museigatan-Verkstadsgatan och Träskgatan är i sin helhet färdiga senast 20.6.2019.

– Saneringsarbetet görs stegvis med infodring, dvs. en så kallad glasfiberstrumpa installeras in i ett gammalt betongrör. Gatorna kommer att grävas upp så lite som möjligt, berättar Juha Vessonen, nätverksmästare vid Vasa Vatten.
P.g.a. saneringar måste byggas tillfälliga avloppsvattenlinjer. Linjerna byggs stegvis, enligt beräknade tidtabeller.

Steg 1. / 4.2.2019-15.3.2019
P.g.a. Rådhusgatans sanering byggs en tillfällig avloppsvattenlinje från Korsholmsesplanaden till Bangatan, den fortsätter på grönområdet parallellt med Bangatan till Klemetsögatan. Den tillfälliga linjen byggs delvis ovanför marken och delvis under asfalten. Över korsningen av Korsholmsesplanaden och Handelsesplanaden kommer att byggas bågbro. 

Steg 2. / 15.3.2019-20.6.2019
P.g.a. sanering av Bangatan och Träskgatan byggs en tillfällig avloppsvattenlinje till Bangatan, mellan Museigatan-Verkstadsgatan. 

–  Maskiner som behövs på arbetsfälten behöver också utrymme. Därför kommer det att vara tillfälliga trafikregleringar på områdena och möjligen bara en körbana är i bruk. Dessutom måste parkeringsplatser vid gator tas tillfälligt i arbetsfältens bruk, specificerar Vessonen ännu.

Saneringsarbete görs också på kvällarna. Som entreprenör fungerar Putkisaneeraus Eerola Oy och den informerar fastigheter separat noggrannare om tidpunkten.

Vasa Vatten beklagar besväret som orsakas av arbetet.

Arbetsfälten (sanering av avlopp) och tillfälliga avloppsvattenlinjer (steg 1-2)
Bild över bågbron

www.vaasanvesi.fi/aktuellt

Senaste