Du är här

Om Vasa

Miljöhälsovård

Strävan med miljöhälsovårdens agerande är att säkerställa en sund och säker livsmiljö.

Uppgifterna anknyter till övervakning av livsmedelssäkerhet, hälsoskydd och tobakslagen samt veterinärmedicinsk vård och djurskydd.