Du är här

Om Vasa

Miljöskydd

Till miljöskyddet hör att ta hand om både naturvärdena och en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö för människan. Luftens, vattendragens och jordmånens tillstånd inverkar förutom på naturmiljön även på många olika sätt på människans välmående.

Miljöavdelningen övervakar tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen den belastning som mänsklig verksamhet medför miljön, såsom näringsutsläpp i vatten och rökgasutsläpp i luften. Tillståndet hos luften i staden och vattnet i havsområdet och Kyro älv följs upp regelbundet. D

e största belastarnas, såsom industrianläggningarnas, avloppsvattenreningsverkens och de stora produktionsdjursgårdarnas miljöbelastning begränsas enligt miljötillståndsförfarandet.

En viktig lag som reglerar miljöskyddet är miljöskyddslagen. Byggnads- och miljönämnden fungerar som Vasa stads miljöskyddsmyndighet.

Vasa stads miljöskyddsföreskrifter