Du är här

Om Vasa

Museiväsende

Museernas uppgift är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur och miljö. Museerna ska främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

Under Vasa stads museiväsende hör Kuntsi museum för modern konst, Nelin-Cronströms konsthem, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum. Museerna fungerar som en gemensam organisation.

Österbottens museum är Vasa stads kulturhistoriska museum, konstmuseum och naturvetenskapliga museum. Museet fungerar dessutom som landskapsmuseum och som regionalt konstmuseum i Österbotten. I anslutning till museet finns Terranova – Kvarkens naturcentrum.

Tikanojas konsthem är ett konstmuseum vars verksamhet är fokuserad på ambulerande utställningar och en presentation av Frithjof Tikanojas donationssamling. Kuntsis museum för modern konst presenterar på sina utställningar förutom sina depositionssamlingar – Kuntsis samling samt Swanljungs samling – nutidskonst och modern konst.

kuntsipoikatyttomuseonettiml.jpg