Du är här

Upplev Vasa

Näktergal

Näktergal

Luscinia luscinia

luontovaasa_satakieli_jn.jpg

Näktergalen får man sällan syn på. Bild Jan Nyman.


 

Allmänt. Näktergalen är anspråkslös till färgen, en tätting med gråbrun rygg och något ljusare nyanser på magen. Arten gömmer sig skickligt i terrängen och är väldigt svår att få syn på. Näktergalen är aktiv i skymningen och på natten. Den upptäcks lättast nattetid i maj-juni tack vare den kraftiga sången, som hörs från frodiga strandlundar.

  • Längd 17 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar till Västafrika till vintern
  • Livnär sig på insekter, maskar och bär

 

Livsmiljö. Frodiga videsnår vid havsvikar, lundar och andra fuktiga blandskogar.

Förekomst i Vasa. Näktergalen är en fåtalig häckfågel i Vasa. Under atlasåren observerades den sammanlagt i ca 35 undersökningsrutor. De flesta observationerna av näktergal gjordes i de södra delarna av Vasa.

luontovaasa_satakieli_naktergal_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg