Du är här

Om Vasa

Nämnder

Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter. Nämnderna kan ha sektioner. Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare. I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.