Du är här

12.4.2018 - 10:48

Föräldrar utvärderar förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken

Föräldrarna till barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har möjlighet att utvärdera småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen som staden ordnar genom att svara på en enkät.

Syftet med enkäten är att ge Vasa stads småbarnspedagogik värdefull information om hurdana erfarenheter föräldrarna har av barnets småbarnspedagogik och förskoleår samt hur de anser att småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kunde utvecklas.

Det tar bara några minuter att svara på enkäten och svarstiden är senast 25.4.

Länken till enkäten, förskoleundernisning (11–25.4.2018): https://link.webropolsurveys.com/S/42A2D8AF094EA9C6

Länken till enkäten, småbarnspedagogik (12.–25.4.2018): https://link.webropolsurveys.com/S/7204066D7C4833A2

Senaste