Du är här

Hälsostationsservice

Genom hälsostationsservicen kan du få till exempel sjukledighetsintyg i förkylnings- och magsjukdomsfall, mäta blodtrycket, få livsstilsråd. 

Service

LääkäriJaHoitajatSairaalassa640x427KatjaLösönen

Sjukskötarna gör vanligtvis också öronsköljningar, sårvård, byte av förband, stygn- och agraffborttagning. Därtill ger de av läkare ordinerade läkemedelsinjektioner samt vaccin för vuxna.

Väntertider till läkare åren 2017-2018 fördelat enligt hälsostationer

Hur jag använder servicen

En tid till läkarmottagningen och till sjukskötare får man genom att ringa till den egna hälsostationen. Läs telefonanvisningen.
Om laboratoriesvar och icke-brådskande ärenden kan man gärna ringa på eftermiddagen efter kl 12.00.
Man bokar tid på förhand också till hörselundersökning och spirometri.

Laboratorium: se www.nettilab.fi eller telefon 06-213 1626
Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA 
Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Personer som brådskande behöver vård  kan komma till skötaren utan tidsbeställning (t.ex. sjukledigheter och illamående). Hälsostationer är öppna: må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15

DAMMBRUNNENS HÄLSOSTATION
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa
tfn 06 325 1703, 06 325 1770

GERBY HÄLSOSTATION
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa
tfn 06 325 1711

KORSNÄSTÅGETS HÄLSOSTATION
Fräsaregatan 2
65370 Vasa
tfn 06 325 1691

KYRKOESPLANADENS HÄLSOSTATION
Kyrkoesplanaden 26
65100 Vasa
tfn 06 325 1666

LILLKYRO HÄLSOSTATION
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
tfn 06 325 8500

Mer information med tanke på byte av hälsostation Läs
Här kan du fylla i Samtycke för elektroniska tjänster (över 18 år)

Tjänster som också kanske intresserar dig