Du är här

Hälsostationsservice

Genom hälsostationsservicen kan du få till exempel sjukledighetsintyg i förkylnings- och magsjukdomsfall, mäta blodtrycket, få livsstilsråd. 

Service

LääkäriJaHoitajatSairaalassa640x427KatjaLösönen

Sjukskötarna gör vanligtvis också öronsköljningar, sårvård, byte av förband, stygn- och agraffborttagning. Därtill ger de av läkare ordinerade läkemedelsinjektioner samt vaccin för vuxna.

Väntertider till läkare enligt hälsostationer

Hur jag använder servicen

En tid till läkarmottagningen och till sjukskötare får man genom att ringa till den egna hälsostationen. Läs telefonanvisningen.
Om laboratoriesvar och icke-brådskande ärenden kan man gärna ringa på eftermiddagen efter kl 12.00.
Man bokar tid på förhand också till hörselundersökning och spirometri.

Laboratorium: se www.nettilab.fi eller telefon 06-213 1626
Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA 
Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Boka tid till skötare t.ex sjukledigheter, stygnborttagning o.s.v.
Vid brådskande vårdbehov t.ex. andnöd kan du komma till skötare utan tidsbeställning.
 Hälsostationer är öppna: må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15

DAMMBRUNNENS HÄLSOSTATION
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa
tfn 06 325 1703, 06 325 1770

GERBY HÄLSOSTATION
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa
tfn 06 325 1711

KORSNÄSTÅGETS HÄLSOSTATION
Fräsaregatan 2
65370 Vasa
tfn 06 325 1691

KYRKOESPLANADENS HÄLSOSTATION
Kyrkoesplanaden 26
65100 Vasa
tfn 06 325 1666

LILLKYRO HÄLSOSTATION
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
tfn 06 325 8500

Mer information med tanke på byte av hälsostation Läs

Här slipper du till elektronisk service-sidan (över 18 år), där du kan fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster.
Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service-sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta din hälsostation!

Tjänster som också kanske intresserar dig