Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

kulttuuriSB640x427

Kulturunderstöd och kulturpris

Föreningar, stiftelser, instanser och övriga samfund som är verksamma inom kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.
Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som objektsunderstöd, stadskulturunderstöd eller verksamhetsunderstöd och sökanden kan vara en privatperson, en arbetsgrupp eller ett samfund. Förutom understöden utdelas årligen Kulturpriset och stipendiet Ung kulturutövare. Kulturpriset beviljas en person eller en grupp som erkänsla för betydande och synligt arbete inom det egna kulturella området Vasa stad till fromma. Stipendiet Ung kulturutövare delas ut som en sporre till en ung, begåvad och aktiv kulturutövare eller -grupp, som har visat stor potential inom sitt eget kulturella område. Mottagaren av stipendiet har med sin person och sitt arbete även fungerat som inspirationskälla för andra unga kulturutövare. Stipendiet kan ges till en Vasaungdom under 25 år eller en ungdomsgrupp.
Kultur- och idrottsnämnden beslutar om utdelningen av anslag. Ansökningstiden för understöden är januari månad. Ansökningarna skickas till Vasa stads registratur, PB 3, 65101 Vasa (Vasaesplanaden 10). Det understöd som man har fått ska årligen senast 30.4 redovisas på en redovisningsblankett.

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.
Närmare uppgifter om villkoren för beviljande av kulturunderstöd finns på en bilagan Grunderna för beviljande av bidrag.