Du är här

Om Vasa

Ledamöter för Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter. Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter, Korsholms kommun två (2) och de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare. Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige. Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet. Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd .

ordförande Michael Luther  
vice ordförande Liisa Wahlström    
närvaro- och rösträtt Sebastian Rönnlund
föredragande  Camilla Enell-Öst
protokollförare Teija Vanhala
period 1.6.2017 - 31.5.2021

Vasa 5 ledamöter och 5 ersättare
Robert Grönblom  Mikael Frejman
Linnea Hasselblatt  Alexandra Saarinen
Kari Laine  Karita Blom
Arne Mäenpää  Suvi Syrjä
Liisa Wahlström  Peter Remahl

Storkyro ledamot och ersättare
Beata Taijala  Merita Buck

Korsnäs ledamot och ersättare
Anna-Lena Kronqvist  Håkan Wester

Malax ledamot och ersättare
Kenneth Skinnars  Carola Bengs-Lattunen

Korsholm ledamöter 2 och ersättare 2
Maria Backman  Ulf Hildén
Michael Luther  Carola Lithén

Vörå ledamot och ersättare
Ove Bergman  Fredrik Back

protokoll som tillhör denna sida:
Vasaregionens avfallsnämnd 9.10.2018 19 Teija Vanhala
stadsfullmäktige 8.10.2018 61 Karolina Strand
stadsfullmäktige 9.10.2017 109 val

länkar som tillhör denna sida:
Vasaregionens avfallsnämnd
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
ordförande 1.6.2017 - 31.5.2019 Michael Luther   
vice ordförande 1.6.2017 - 31.5.2019 Liisa Wahlström

ordförande kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 Robert Grönblom  
vice ordförande 1.6.2019 - 31.5.2021 Michael Luther

Vasaregionens avfallsnämnd = JATELTK