Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

action_power_valitunti_liikunta640x480samipulkkinen.jpg

Undervisning för språk- och kulturgrupper

I Vasa ordnas för elever som hör till olika språk- och kulturgrupper undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och annan service i anslutning till undervisning för personer med invandrarbakgrund. Undervisning som förbereder personer med invandrarbakgrund för den grundläggande utbildningen främjar språkkunskaperna i finska/svenska, en balanserad utveckling och integrering i det finländska samhället. Den förberedande undervisningen erbjuder beredskap för att övergå till den grundläggande utbildningen. Elever som inte ännu har tillräckliga språkkunskaper i finska för studier inom den grundläggande utbildningen deltar i den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisingens omfattning är i regel ett kalenderår. Integreringen till den grundläggande utbildningen inleds i ämnen som är lämpliga för detta så fort som möjligt. Alla elever undervisas i finska eller svenska som andra språk. Om undervisning i andra ämnen bestäms i elevens individuella studieprogram. Efter undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen övergår eleven till den egna närskolan. Inom den grundläggande utbildningen har eleverna sex år från att den grundläggande utbildningen inletts rätt till undervisning i finska som andra språk och stödundervisning för personer med invandrarbakgrund. Elever i åk 7-9 som inte efter den förberedande undervisningen för den grundläggande utbildningen har tillräckliga färdigheter för att övergå till den finskspråkig grundläggande utbildningen fortsätter studierna i en övergångsklass. Elever med invandrarbakgrund erbjuds i mån av möjlighet som undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen undervisning i det egna modersmålet 2 timmar per vecka.
Personalen inom den grundläggande utbildningen planerar en individuell skolstig för elever med invandrarbakgrund.

Telefonservice

Chefen för fostran och utbildning

+35863253152
Ansvarig person: