Du är här

Upplev Vasa

De vuxnas grundläggande studier för 17–25-åriga

De vuxnas grundläggande studier (grundskolestudier) för 17–25-åriga som bor i Vasa.

Aikuisten perusopinnot 17-25 -vuotiaille

 

Uppgifter och mål med utbildning

 

Målet med de vuxnas grundläggande studier är att fullgöra grundskolestudier. Grundskolebetyget behövs vid ansökning till andra stadiets utbildning eller till förberedande utbildning inom yrkesutbildning.

Vem kan ansöka?

Utbildningen är avsedd för 17–25-åriga ungedomar som bor i Vasa och som saknar grundskolans avgångsbetyg. För att komma in till skolningen bör man ha tillräckliga kunskaper i finska språket. I huvudsaken tar man in invandrare, men även andra ungdomar som uppfyller fordringar kan söka sig till utbildningen.

Förverkligande av utbildning

Platsen för utbildning är Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31. Vaasa-opisto ger utbildningen och Vaasan lyseon lukion aikuislinja beviljar betygen. Vaasan ammattiopisto och Vakk är våra samarbetspartner där den praktiska arbetslivs orienteringen sker.

Studier

Det tar 1–2 år att utföra utbildningen. Läroplanen består av 44 kurser. Mest undervisning finns det i finska och engelska språken och i matematik.

Det är möjligt att utföra kurserna i ett år om studerandens utgångsnivå och egna beredskaper räcker till. De som behöver en längre utbildningsstig har mera valbara studier och arbetspraktik.

Under studierna får studeranden planer för fortsatta studier. I utbildningen fästs uppmärksamhet i synnerhet i vägledningen av studeranden och i effektiva stödåtgärder så att studeranden har möjlighet att avlägga grundskoleexamen i lagom snabb takt.

Ansökning

Ansökningstiden för utbildningen som startar i augusti 2016 slutade den 27.5.2016.

Ansökningsblankett