Du är här

Tomas Häyry

tomas_hayry_henkilokorttiin.jpg
Stadsdirektör

Stadsdirektören svarar för verksamheten inom stadsstyrelsens uppgiftsområde samt leder, utvecklar och övervakar underställd stadsstyrelsen stadens verksamhet. Stadsdirektören leder centralförvaltningens tjänsteinnehavarorganisation och verksamhet samt svarar för räddningsväsendet.

bindningar, uppdaterad  19.11.2018
föredragande:
  Stadsstyrelsen
  Stadsstyrelsens koncernsektion
  Stadsstyrelsens allmänna sektion
näringsverksamhet utsedd av kommunen:
  Vaasan Seudun Kehitys, Vasek Oy, hallituksen puheenjohtaja
  KiOy EnergyLab Vaasa, hallituksen jäsen
  Oy Merinova Ab, hallituksen jäsen
  Koy Cargo Apron, hallituksen puheenjohtaja
  Kvarken Link Ab, hallituksen puheenjohtaja
näringsverksamhet annat uppdrag:
  YHÅA Ab, hallituksen jäsen
  Viljo ja Maire Vuoriosäätiö, hallituksen puheenjohtaja
  Vaasan yliopistosäätiö, hallituksen puheenjohtaja
förmögenhet:  -
övrig bindning:
  Gustaf Swanljungstiftelse, hallituksen jäsen
  Vaasan Gigafactoryn kehittämisyhdistys, hallituksen puheenjohtaja
bisyssla:   -

+358 6 325 1010
+358 40 540 5412