Du är här

Upplev Vasa

Kuula-institutet

Kuula-institutet är en konstläroanstalt som har i uppgift att ordna undervisning i musik och dans samt i konst­former i anslutning till dem. Undervisningen skall utveckla färdigheter att skapa samt utöva och fram­föra musik och dans på ett mångsidigt sätt samt för yrkesstudier inom branschen. Ett centralt mål är att skapa ett positivt förhållande till musik och dans. Huvudverksamhetspunkten finns i Vasa (Skeppsgatan 16) och filialer i Laihela och Storkyro.

 

Kuula-institutet i Facebook

 

Ansökningsblanketter 

Förvaltningspersonalen vid Kuula-institutet får så här i början av det nya läsåret massor med telefonsamtal. Vi upplever i kansliet årets mest brådskande tid och vi har skolning och möten inför kommande läsår. Vi är därför inte alltid anträffbara per telefon och vi önskar att ni respekterar detta och tar kontakt till oss via elektronisk post. Förvaltningens e-postadresser:

rehtor: tomas.holmstrom@edu.vaasa.fi
bitr.rektor: helena.tiainen@edu.vaasa.fi
förvaltningsekreterare: armi.inkinen@edu.vaasa.fi
byråsekreterare: vappu.hirvela@edu.vaasa.fi
eller
kuula-opisto@edu.vaasa.fi

Kansliet är stängt 15.8.2019