Du är här

  • Letka soittajista ja tanssijoista

Upplev Vasa

Kuula-institutet

Kuula-institutet är en konstläroanstalt som har i uppgift att ordna undervisning i musik och dans samt i konst­former i anslutning till dem. Undervisningen skall utveckla färdigheter att skapa samt utöva och fram­föra musik och dans på ett mångsidigt sätt samt för yrkesstudier inom branschen. Ett centralt mål är att skapa ett positivt förhållande till musik och dans. Huvudverksamhetspunkten finns i Vasa (Skeppsgatan 16) och filialer i Laihela och Storkyro.

 

 

Kuula-institutet i Facebook

 

Läroplan etc.

Ansökningsblanketter (om anmälningen av någon orsak inte lyckas,
sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi. Detta eftersom anmälningsordningen
kan vara avgörande.